mức lương xuất khẩu lao động Singapore

1/1/2017 áp dụng tăng lương cho lao động nước ngoài tại Singapore

Theo thông báo mới nhất được đăng tải trên website của Bộ Lao động Singapore (www.mom.gov.sg) quyết định từ ngày 1 Tháng 1 năm 2017 sẽ tăng lương cho lao động nước ngoài tại Singapore đủ điều kiện  làm việc theo Visa Employment Pass (E Pass). Mức lương hiện tại là 3,300 $ sẽ được tăng lên 3,600$ ( tăng khoảng 9%). Sự thay đổi này là một phần trong kế hoạch tăng lương của của Bộ Lao động (MOM) trong năm 2017. Hoạt động tăng lương này nhằm mục đích để theo kịp với mức lương trong nước tăng cao, duy trì chất lượng của lực lượng lao động nước ngoài của Singapore.

>> Điều kiện đi xuất khẩu lao động Singapore mới nhất.

>> Thủ tục đi xuất khẩu lao động Singapore mới nhất.

>> Chi phí đi Singapore làm việc hết bao nhiêu?.

tăng lương cho lao động nước ngoài tại Singapore

Tăng lương cho lao động nước ngoài tại Singapore theo diện E Pass

Đây là đợt tăng lương thứ 2 sau 3 năm kể từ lần tăng lương đầu tiên từ 3.000$ lên 3.300 $ vào tháng 1/2014. Hoạt động tăng lương cho lao động nước ngoài tại Singapore của MOM nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của nền kinh tế. Bên cạnh đó đảm bảo sự công bằng đối với lao động nước ngoài, giảm khoảng cách chênh lệch giữa mức lương lao động nước ngoài và lao động địa phương của Singapore. Vì vậy các doanh nghiệp có thể cạnh tranh và cùng phát triển, tạo ra nhiều cơ hội việc làm tốt hơn tại Singapore.

Với hiệu lực từ ngày 1 tháng năm 2017, chỉ những lao động xin E Pass mới mới được nhận mức lương hàng tháng là  3600 SGD. Số tiền này có thể sẽ cao hơn tùy thuộc vào trình độ, năng lực và kinh nghiệm của người lao động nước ngoài. Những người có nhiều năm kinh nghiệm cũng được yêu cầu đòi hỏi lương cao tương xứng với kinh nghiệm làm việc và kỹ năng tập hợp, theo thông lệ hiện hành. Bên cạnh hoạt động tăng lương, thời gian cư trú của lao động nước ngoài tại Singapore cũng được tăng từ 2 lên 3 năm.

Bộ Nhân lực Singapore sẽ cung cấp thời gian cho các doanh nghiệp để thực hiện điều chỉnh.  Đối với những lao động diện Visa E Pass sắp hết hạn:

Trước ngày 01 Tháng 1 2017: Sẽ cấp mới, tăng thời hạn lên đến 3 năm, dựa trên các tiêu chí bảo vệ môi trường hiện tại.

Từ 1/1/2017 đến hết ngày 30/6/2017 6 năm 2017 : Sẽ có thể đổi mới, trong thời hạn một năm, dựa trên các tiêu chí bảo vệ môi trường hiện tại.

Từ 1/7/2017 trở đi: các lao động đáp ứng tiêu chuẩn mới  sẽ được cấp visa E Pas trong thời hạn lên đến 3 năm.

Người sử dụng lao động được khuyến khích sử dụng các công cụ tự đánh giá (SAT) trên trang web của MOM. Để đánh giá xem ứng viên E Pass của họ sẽ đáp ứng được các tiêu chí tiền lương mới. SAT sẽ được cập nhật bởi Tháng 11 năm 2016.

Nguồn : Bộ Lao động Singapore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *