Home / Tag Archives: điều kiện sức khoẻ đi singapore (page 2)

Tag Archives: điều kiện sức khoẻ đi singapore

Bị gãy tay có đi xuất khẩu lao động Singapore được không?

bị gãy tay có đi xuất khẩu lao động Singpore được không

Hỏi: Em năm nay 24 tuổi, Sau khi tham khảo điều kiện đi xuất khẩu lao động Singapore thì e hoàn toàn đủ điều kiện, nhưng có một vấn đề em gặp phải và muốn được giải đáp. Bị gãy tay có đi xuất khẩu lao động Singapore được không? Vì em thấy nước này tuyển chọn lao động rất kỹ. Rất …

Read More »