Home / Tag Archives: điều kiện đi xuất khẩu lao động Singapore

Tag Archives: điều kiện đi xuất khẩu lao động Singapore

Những loại visa và điều kiện được cấp đi xuất khẩu lao động Singapore

Singapore là một trong những thị trường tiếp nhận lao động nước ngoài khá “khó tính”. Nếu người lao động nước ngoài muốn được cấp visa làm việc tại Singapore thì phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện cao hơn so với những thị trường tiếp nhận lao động …

Read More »

Học tiếng gì để đi xkld singapore?

học tiếng gì để đi xkld singapore

Giới thiệu với công ty mình là nam 25 tuổi có thắc mắc muốn được công ty giải đáp. Học tiếng gì để đi xkld singapore? Tiếng Anh của mình khá ổn, mình muốn đi xuất khẩu lao động Singapore. Tuy nhiên mình thấy điều kiện yêu cầu biết tiếng Anh …

Read More »