Home / Tin Tức XKLĐ Singapore / Lao động đi xuất khẩu phải tham gia BHXH bắt buộc

Lao động đi xuất khẩu phải tham gia BHXH bắt buộc

Để mở rộng đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, Luật Bảo hiểm xã hội quy định kể từ  ngày 1/1/2016, tất cả lao động đi làm việc ở nước ngoài dù đã đóng hay chưa đóng bảo hiểm xã hội trước đó sẽ phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và chỉ tham gia hai chế độ hưu trí và tử tuất.

 Quy định đóng BHXH bắt buộc đối với lao động làm việc nước ngoài

Không tham gia BHXH bắt buộc có được đi XKLD ?

Mỗi năm, Việt Nam có hàng trăm nghìn lao động đi làm việc tại nước ngoài, tuy nhiên tính đến nay cả nước mới có hơn 3.000 lao động đi nước ngoài tham gia đóng BHXH bắt buộc. Theo quy định của Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (2006) chỉ những đối tượng đã tham gia BHXH bắt buộc trước  trước khi đi làm việc ở nước ngoài thì mới thuộc đối tượng phải đóng BHXH. Nhưng khi Luật BHXH 2014 có hiệu lực đã mở rộng thêm tất cả người lao động đi làm việc ở nước ngoài đều thuộc đối tượng phải đóng BHXH bắt buộc

Nguyên nhân khiến cho số lượng người làm việc nước ngoài đóng BHXH chỉ lên tới 3.000 người là do: Thực tế, trước đây nhóm đối tượng lao động đi làm việc ở nước ngoài chủ yếu là đối tượng lao động nông thôn nên không thuộc nhóm tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Từ năm 2016 có thể số lượng sẽ tăng dần theo từng năm.

Hiện nay, trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 không có quy định cấm người lao động nếu không tham gia bảo hiểm xã hội thì không được đi ra nước ngoài làm việc. Bên cạnh đó, người lao động đi xuất khẩu lao động khi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được lựa chọn phương thức đóng rất linh hoạt.

Phương pháp đóng BHXH đối với người đi XKLD

1.Quy định đóng BHXH đối với người đi làm việc tại nước ngoài. 

Tại Khoản 2, Điều 85 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì mức đóng và phương thức đóng được thực hiện như sau:

“ Người lao động quy định tại điểm g khoản 1 Điều 2 của Luật này, mức đóng và phương thức đóng được quy định như sau:

  1.  Mức đóng hằng tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất bằng 22% mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài, đối với người lao động đã có quá trình tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; bằng 22% của 02 lần mức lương cơ sở đối với người lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc hoặc đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần;
  2.  Phương thức đóng được thực hiện 3 tháng, 06 tháng, 12 tháng một lần hoặc đóng trước một lần theo thời hạn ghi trong hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Người lao động đóng trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài hoặc đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Trường hợp đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài thì doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp thu, nộp bảo hiểm xã hội cho người lao động và đăng ký phương thức đóng cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động được gia hạn hợp đồng hoặc ký hợp đồng lao động mới ngay tại nước tiếp nhận lao động thì thực hiện đóng bảo hiểm xã hội theo phương thức quy định tại Điều này hoặc truy nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội sau khi về nước.”

 2.Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc :

– Đối với trường hợp NLĐ đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi sang Singapore  làm việc thì mức đóng là bằng 22% mức tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội trước khi đi làm việc ở nước ngoài.

Trường hợp chị chưa tham gia BHXH bắt buộc tại Việt Nam thì mức đóng là bằng 22% của 2 lần mức lương cơ sở hiện nay. Như vậy, số tiền BHXH chị phải đóng là: 1.210.000 x 2 x 22% = 532.400 đồng/tháng).

Đối với người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc rồi thì tham gia bảo hiểm xã hội dựa trên nền tiền lương đã đóng trước đó.

3.Phương thức đóng.

Người lao động có thể chọn đóng một lần cho 3 tháng, 6 tháng, thậm chí một năm hoặc một lần cho cả thời hạn hợp đồng. Nếu khi đi làm việc ở nước ngoài chưa đóng thì khi trở về vẫn có thể truy đóng bảo hiểm xã hội cho cả thời gian hợp đồng.

Người lao động có thể đóng trực tiếp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cư trú hoặc đóng qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đặc biệt, người lao động đi làm việc ở nước ngoài có thể vay vốn ngân hàng chính sách xã hội để trang trải những khoản tiền phải đóng trước khi đi nếu gặp khó khăn.

Làm thế nào để người lao động không phải đóng hai lần bảo hiểm xã hội ?.

Hiện nay, Việt Nam đang tiến hành đàm phán để ký kết hiệp định với hai quốc gia là Đức và Hàn Quốc về liên thông bảo hiểm xã hội. Ví dụ như một người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội khi sang Đức hoặc Hàn Quốc cũng có quy định đóng bảo hiểm xã hội thì sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội ở Việt Nam để tránh tình trạng đóng trùng hai lần bảo hiểm xã hội.

>Quyền lợi và nghĩa vụ người đi XKLD cần biết.

>Đi XKLD có phải nộp thuế Thu nhập cá nhân không?

 

Đáng Quan Tâm

Tìm hiểu về thị trường xuất khẩu lao động Singapore

Singapore hiện đang là thị trường  được nhiều lao động tri thức Việt Nam quan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *