ký túc xá lao động nước ngoài tại Singapore

Áp dụng KTX kiểu mới cho lao động nước ngoài tại Singapore từ 1/1/2017

Trước những phản ánh về điều kiện sống  thiếu thốn , không đảm bảo tại các khu ký túc xá dành cho lao động nước ngoài tại Singapore.Vừa qua Bộ Lao động Singapore (MOM) đã tổ chức  Hội thảo Tiêu chuẩn kí túc xá lao động nước ngoài (FCD) nhằm đưa ra những giải pháp nâng cao điều kiện sống của lao động nước ngoài tại các khu ký túc xá.

>>1/1/2017 áp dụng tăng lương cho lao động nước ngoài tại Singapore.

>> Lao động di xuất khẩu Singapore chỉ nhận lương bằng 2/3 lương hợp đồng

 

ky-tuc-xa-lao-dong-nuoc-ngoai-tai-singapore

4 điều kiện mới về tiêu chuẩn ký túc xá cho lao động nước ngoài tại Singapore

Hội thảo FCD với sự tham gia của 550 nhà khai thác ký túc xá cho lao động nước ngoài. Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Bộ Nhà nước Singapore – Người giám sát các vấn đề quản lý nhân lực nước ngoài Ông Teo Ser Luck cho biết:” Công nhân nước ngoài có đóng góp quan trọng trên nhiều công việc, lĩnh vực khác nhau. Điều chúng tôi nên làm là khiến cho họ cảm thấy được chăm sóc và bảo vệ khi họ làm ở đây. Chúng tôi đã thực hiện  những cải tiến về ký túc xá cho lao động nước ngoài. Tuy nhiên những nhà khai thác ký túc xá mới là người đóng vai trò quan trọng trong việc này. Hành trình nâng cao tiêu chuẩn nhà ở là một quá trình liên tục, và chúng tôi không ngừng phấn đấu để làm tốt hơn. Và buổi Hội thảo hôm nay chúng ta bàn luận nhằm đưa ra những quy định để cải thiện điều kiện sống tốt hơn cho lao động nước ngoài.”

FCD là một trong những loại hình nhà ở đã được phê duyệt cho lao động nước ngoài tại Singapore. Cũng giống như những khu ký túc xá khác, khu nhà FCD có nghĩa vụ pháp lý đảm bảo cung cấp một môi trường sống an toàn cho lao động nước ngoài. Theo kết quả của buổi hội thảo.

Sau khi khảo sát và lấy ý kiến các bên liên quan Bộ nhân lực Singapore (MOM) đã đưa ra các tiêu chuẩn nhà ở, ký túc xá cho lao động nước ngoài. Tất cả các nhà khai thác Ký túc xá cho lao động nước ngoài (FCDs) phải đáp ứng bốn điều kiện mới này.
Từ ngày 1 Tháng 1 năm 2017, các nhà khai thác ký túc xá lao động nước ngoài tại Singapore (FCD) cần phải đáp ứng bốn điều kiện mới áp đặt bởi MOM dựa trên những quy định trước đó. Các điều kiện mới là:

  1. Cung cấp các kênh thông tin phản hồi cho người lao động nước ngoài để  báo cáo các vấn đề liên quan đến các điều kiện nhà ở của FCD.
  2. Cung cấp tủ đựng đồ cá nhân cho mỗi công nhân.
  3. Cung cấp ít nhất một bệnh viện trong FCD. Ngoài ra, các nhà khai thác kí túc xá cần phải xây dựng một kế hoạch dự phòng để đối phó với trường hợp của bệnh truyền nhiễm.
  4. Cung cấp Wi-Fi miễn phí trong FCD.

ky-tuc-xa-lao-dong-nuoc-ngoai-tai-singapore

Các nhà khai thác phải nộp giấy tờ chứng minh cho thấy họ đã đáp ứng tất cả các điều kiện, trước khi họ được phép để vận hành FCDs. Họ cũng được yêu cầu phải tuân thủ các điều kiện trong suốt thời gian hoạt động của mình. MOM sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra thường xuyên và sẽ xử phạt đổi với những người không đáp ứng hoặc tuân thủ những điều kiện này.

Tại hội thảo, Ông Teo Ser Luck cũng thông báo rằng MOM đang có kế hoạch trao tặng giải thưởng cho các ký túc xá. Mục đích của giải thưởng này nhằm khen thưởng những khu Ký túc xá kiểu mẫu và đảm bảo phúc lợi cho lao động nước ngoài.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *