Home / Trần Vân

Trần Vân

Áp dụng KTX kiểu mới cho lao động nước ngoài tại Singapore từ 1/1/2017

ký túc xá lao động nước ngoài tại Singapore

Trước những phản ánh về điều kiện sống  thiếu thốn , không đảm bảo tại các khu ký túc xá dành cho lao động nước ngoài tại Singapore.Vừa qua Bộ Lao động Singapore (MOM) đã tổ chức  Hội thảo Tiêu chuẩn kí túc xá lao động nước ngoài (FCD) nhằm …

Read More »